ERVARING

scheiding1

2013 – NU

Advocaat tot 2016 bij “BIZ Advocaten” thans “Diederik Verhoeven, Advocaat”

OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Ik ben in 2013 gestart als ondernemer-stagiaire met een algemene praktijk, waarin met name de rechtsgebieden ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en arbeidsrecht centraal staan. Tot juni 2016 bij de maatschap BIZ Advocaten in ‘s-Hertogenbosch, sindsdien als eenmanskantoor in de gemeente Waalwijk. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het opstellen van diverse soorten contracten en andere juridische documenten, het analyseren van en adviseren in complexe juridische problemen en het voeren van schikkingsonderhandelingen met en procedures tegen andere partijen. Dit deed ik voor een breed scala van cliënten, zoals bouwbedrijven, autodealers, zorginstellingen, administratiekantoren, detailhandel en handelsmaatschappijen, maar ook ZZP-ers en particulieren.

 

2005 – 2012

Gerechtssecretaris bij “Hoge Raad der Nederlanden”

OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Tot en met 2009 voor de Strafsector, vanaf 2010 voor de Civiele sector. Ik heb in deze jaren veel ervaring opgedaan in de volgende werkzaamheden: het optreden als griffier op zittingen en in raadkamer, het schrijven en uitwerken van arresten, het verlenen van inhoudelijke juridische ondersteuning aan de griffie, het controleren van dagvaardingen op formele vereisten en het vaststellen van de verschuldigde griffierechten, het monitoren van wetswijzigingen en het aanpassen van de werkprocessen daarop.

 

1996 – 2004

Tester bij “Interpolis”

OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Ik begon in 1996 als Verzekeringstechnisch adviseur, wat concreet inhield het administratief verwerken van levensverzekeringen en het onderhouden van mondelinge als schriftelijke contacten met tussenpersonen en klanten.

Na verloop van tijd werd ik onderdeel van het Eindgebruikers Acceptatie Testteam. Mijn werkzaamheden bestonden vooral uit het analyseren van gebruikers- en systeemspecificaties, het voorbereiden van testprojecten, het schrijven van testplannen en overzichten met testgevallen, het coördineren van testprojecten, het begeleiden en ondersteunen van testers tijdens testuitvoering, het zelf uitvoeren van onder meer conversietesten, regressietesten en interface testen, en tot slot het schrijven en presenteren van het eindadvies aan de opdrachtgever.